Konservatyvus

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Maža

Konservatyvaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, uždirbant vidutinę metinę infliaciją siekiančią grąžą. Turtas investuojamas į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones. Tokios investicijos gali sudaryti iki 100 proc. portfelio lėšų, tačiau ne mažiau 50 proc. portfelio  lėšų investuojama į valstybių ir valstybinių įmonių obligacijas, iš kurių bent 35 proc. sudaro ES ir EPBO šalyse registruoti vertybiniai popieriai. Konservatyvi strategija pasižymi mažais svyravimais, maža portfelio sudėties kaita bei maža rizika. Portfelis orientuotas į saugios investavimo strategijos besilaikančius investuotojus, kurie tikisi stabilaus ilgalaikio savo turto augimo užtikrinimo, mažesnės rizikos, palyginti su investicijomis į akcijų rinkas, bei apsaugos nuo infliacijos.

 

Vertė 1.0276EUR 1695891600
Pokytis nuo įkūrimo 10.24% Investavimo kryptis įkurta 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 0.26 %
1 mėnuo 0.31 %
1 metai 1.72 %
3 metai 10.39 %
Nuo metų pradžios: 1.62 %
Per nurodytą laikotarpį: 10.24 %

Investavimo portfelio strategija