Portfeliai

Investicinio gyvybės draudimo klientams siūlome keturis investavimo portfelius, kurių turtas investuojamas į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones, išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Klientas portfelį pasirenka pagal norimą prisiimamos investavimo rizikos lygį.

 

Mažiausią riziką siūlo Konservatyvaus investavimo portfelis, visą turtą nukreipiantis į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių ar įmonių obligacijas. Nuosaikaus bei Subalansuoto portfelių strategija pasižymi nedideliais svyravimais bei plačia investicijų diversifikacija, išlaikant sveiką pusiausvyrą tarp akcijų ir obligacijų. Tuo tarpu Agresyvus portfelis yra sudarytas vien tik iš akcijų ir skirtas investuotojams, besitikintiems didesnės nei vidutinė investicijų grąža, tačiau linkusiems prisiimti didesnę riziką.

 

Portfelių rizika priklauso nuo juos sudarančių krypčių struktūros. Investavimo krypčių valdytojai, nuolat vykdydami krypčių monitoringą dėl turto diversifikavimo reikalavimų vykdymo bei, remdamiesi rinkos situacija, aktyviai vykdo jų priežiūrą. Keičiantis rinkos sąlygoms, vienos turto klasės tampa patrauklesnėmis investiciniu požiūriu, kitos atvirkščiai. PZU sprendimu, portfelių sudėtis gali būti keičiama nukreipiant investicijas į geriausiai tuo metu portfelio riziką ir tikslus atitinkančias investavimo kryptis (gali būti keičiami tiek portfelius sudarančių investavimo krypčių svoriai, tiek ir pačių krypčių sudėtis, išlaikant panašų portfelių rizikos lygį), todėl klientams, pasirinkusiems investavimo portfelius, nereikės imtis jokių papildomų veiksmų. Investavimo krypčių turtas investuojamas taip, kad investicijos geriausiai atitiktų draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų interesus. Investavimo portfelių strategijos atitinka investavimo krypčių, iš kurių jie sudaryti, strategijas.

 

Be to, klientai, pageidaujantys savarankiškai suformuoti savo investavimo portfelį, gali rinktis iš PZU siūlomų 15 investavimo krypčių. Taip pat bet kuriuo sutarties galiojimo metu galima keisti investavimo objektus, didinti arba mažinti prisiimamą investavimo riziką. Savo sutarties aktualią investicijų grąžą galite stebėti PZU klientų savitarnos puslapyje savitarna.pzugd.lt.

 

  Akcijos Obligacijos
Konservatyvus 0% 100%
Nuosaikus 30% 70%
Subalansuotas 60% 40%
Agresyvus 100% 0%
Šiuo metu nėra duomenų.
Portfelis Data Vertė Pokytis %
1 d. 1 mėn. 1 m. 3 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
{{item.title}} {{item.date}} {{item.value}} {{item.change_day}} {{item.change_month}} {{item.change_year}} {{item.change_3year}} {{item.change_year_start}} {{item.change_custom}}
{{table_invest_myself.date}} {{table_invest_myself.value}} {{table_invest_myself.change_day}} {{table_invest_myself.change_month}} {{table_invest_myself.change_year}} {{table_invest_myself.change_3year}} {{table_invest_myself.change_year_start}} {{table_invest_myself.change_custom}}
Investicijų į pasirinktas kryptis suma turi būti lygi 100%.
Pasirinkite kryptį: Inv. planas
%
%
%
%
%

Investavimo kryptys

Investavimo vienetai Data Vertė Pokytis %
1 d. 1 mėn. 1 m. 3 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
{{item.title}} {{item.date}} {{item.value}} {{item.change_day}} {{item.change_month}} {{item.change_year}} {{item.change_3year}} {{item.change_year_start}} {{item.change_custom}}