Nuosaikus

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Nedidelė

Nuosaikaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, aplenkiant vidutinę metinę infliaciją. Iki 70 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus,  indėlius ir pinigų rinkos priemones bei iki 30 proc. investuojama į  išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Nuosaiki strategija pasižymi nedideliais svyravimais ir plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei infliacija grąžos ir nėra linkę prisiimti didelės rizikos.

 

Vertė 1.2814EUR 1712826000
Pokytis nuo įkūrimo 7.98% Investavimo kryptis įkurta 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 0.05 %
1 mėnuo 0.43 %
1 metai 8.64 %
3 metai 2.55 %
Nuo metų pradžios: 2.01 %
Per nurodytą laikotarpį: 7.98 %

Investavimo portfelio strategija

Aprašymai